Miasto Ryki położone jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, na pograniczu z województwem mazowieckim. Ryki są miastem powiatowym, siedzibą powiatu ryckiego, który jest najbardziej na zachód wysuniętym powiatem województwa. Według danych z 31 grudnia 2011 roku, miasto miało 9989 mieszkańców i zajmowało powierzchnię 27,2 km2.

Pod względem gospodarczym, obszar powiatu ryckiego stanowi atrakcyjne miejsce lokalizacji inwestycji, których w ostatnich czasach realizowanych jest coraz więcej. Na obszarze powiatu zarejestrowanych jest ponad 3700 podmiotów gospodarczych, z czego ponad 1100 w samych Rykach. W strukturze ryckich przedsiębiorstw przeważają firmy prywatne. Wśród firm działających na terenie miasta dominują podmioty branży usługowej (głównie handlu i napraw), firmy pośrednictwa finansowego, przemysł i dynamicznie rozwijające się budownictwo Praca Ryki. Do największych zakładów pracy w Rykach należą: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Polski Ogród” Sp. z o.o.; Spółdzielnia Mleczarska Ryki; Juwent s.c. – producent urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz Juwent sp. z o.o. – wytwórca drzwi antywłamaniowych.

Stopa bezrobocia w powiecie ryckim na koniec grudnia 2012 roku wynosiła 13,9%. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowili: długotrwale bezrobotni (50,22%) oraz osoby bez wykształcenia średniego (45,57%).


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *