Możliwości zatrudnienia

możliwości zatrudnienia

Lubelszczyzna to region rolniczo-przemysłowy, którego rozwój gospodarczy uwarunkowany jest dogodnymi warunkami klimatycznym, urodzajnym glebami i dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Znaczne tempo rozwoju gospodarczego w tym województwie wpływa na powstawanie nowych miejsc pracy, związanych głównie z przemysłem rolno-spożywczym oraz z przemysłem wydobywczym, skupiającym się w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Lubelszczyzna obfituje w surowce naturalne, których wydobycie, obróbka i sprzedaż, daje zatrudnienie tysiącom mieszkańców województwa. Na Lubelszczyźnie eksploatowane są złoża węgla kamiennego (Bogdanka), niewielkie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego (okolice Lublina i Zamościa), złoża wapienne oraz kopalnie opok i margli.

Na gospodarkę regionu, oprócz rolnictwa i przemysłu wydobywczego, składa się także przemysł chemiczny, drzewny, metalowy i maszynowy, w tym rozwijający się w rejonie Świdnika przemysł lotniczy. Wiele miejsc pracy oferują lubelskie podstrefy ekonomiczne i parki przemysłowe, zlokalizowane w pobliżu Lublina, Janowa Lubelskiego, Tomaszowa Lubelskiego i Łykowa.

Do największych zakładów pracy województwa lubelskiego, wykazujących dużą aktywność eksportową i innowacyjną oraz zatrudniających łącznie kilkanaście tysięcy pracowników należą:

  • Zakłady Azotowe Puławy S.A.,
  • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik” S.A.,
  • Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.,
  • Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A.,
  • Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków” S.A.,
  • Mostostal Puławy S.A.,
  • Herbapol Lublin S.A.,
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw,
  • Nałęczowianka Sp. z o. o. oraz wiele innych,
  • PGE Dystrybucja S.A.

Co ważne, w największych zakładach pracy województwa lubelskiego pracę otrzymać mogą nie tylko osoby związane z przemysłem i rolnictwem, ale także księgowi, informatycy, pracownicy biurowi, opiekunowie klienta, pracownicy ochrony oraz przedstawiciele wielu innych zawodów.

Osoby związane z edukacją i kulturą, w poszukiwaniu zatrudnienia powinny się udać do większych miast Lubelszczyzny, takich jak Lublin czy Zamość. Miasta te są bowiem nie tylko ośrodkami usługowo-handlowymi, ale pełnią też funkcje zaplecza kulturalno-edukacyjno-turystycznego regionu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *