Lubelszczyzna

Lubelszczyzna to obszar obejmujący tereny leżące na wschodzie Polski, przy granicy z Ukrainą i Białorusią, stanowiące województwo lubelskie. Swym zasięgiem obejmuje ona Nizinę Południowopodlaską, Polesie Wołyńskie, Wyżynę Lubelską, Wyżynę Wołyńską i Kotlinę Sandomierską.Lubelszczyzna

Województwo lubelskie jest trzecim pod względem obszaru województwem w kraju. Na jego terenie znajdują się 4 miasta na prawach powiatu (Biała Podlaska, Chełm, Lublin i Zamość), 20 powiatów, 213 gmin, 3645 sołectw i 4206 wsi. Największym miastem województwa, i jednocześnie jego stolicą, jest Lublin, stanowiący największy ośrodek miejski po wschodniej stronie Wisły. Zgodnie z wymogami statystyki regionalnej Unii Europejskiej w województwie wydzielono 4 podregiony statystyczne: bialskopodlaski, chełmsko-zamojski, puławski i lubelski.

Pod względem ilości osób bezrobotnych w regionie, województwo lubelskie znajduje się na 7 miejscu  wśród województw z najniższą stopą bezrobocia (dane ze stycznia 2013 r.). Stopa bezrobocia województwa wynosi 14,9%, czyli o 0,7% więcej niż średnia dla całego kraju. W strukturze wewnętrznej województwa, najniższym odsetkiem osób bezrobotnych w stosunku do aktywnych ekonomicznie mogą się pochwalić miasto Lublin (10,4%), powiat biłgorajski (9,8%) oraz powiat łęczyński (11,4%). Najwyższe stopy bezrobocia obserwuje się w powiecie hrubieszowskim (20,4%) oraz włodawskim (25,2%).

Gospodarczo, Lubelszczyzna zalicza się do najważniejszych ośrodków produkcji rolnej kraju, co wynika z dogodnych warunków klimatycznych i wysokiej klasy bonitacyjnej gleb. W województwie lubelskim uprawia się głównie zboża, ziemniaki, owoce, warzywa, chmiel, tytoń i konopie. Do głównych gałęzi przemysłu w regionie należą: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych , drzewny i maszynowy. Ponadto, województwo lubelskie jest drugim województwem w kraju w produkcji samochodów ciężarowych i ciągników drogowych. Jego udział w produkcji krajowej to prawie 12%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *