Lubelszczyzna

Lubelszczyzna to obszar obejmujący tereny leżące na wschodzie Polski, przy granicy z Ukrainą i Białorusią, stanowiące województwo lubelskie. Swym zasięgiem obejmuje ona Nizinę Południowopodlaską, Polesie Wołyńskie, Wyżynę Lubelską, Wyżynę Wołyńską i Kotlinę Sandomierską.Lubelszczyzna

Województwo lubelskie jest trzecim pod względem obszaru województwem w kraju. Na jego terenie znajdują się 4 miasta na prawach powiatu (Biała Podlaska, Chełm, Lublin i Zamość), 20 powiatów, 213 gmin, 3645 sołectw i 4206 wsi. Największym miastem województwa, i jednocześnie jego stolicą, jest Lublin, stanowiący największy ośrodek miejski po wschodniej stronie Wisły. Zgodnie z wymogami statystyki regionalnej Unii Europejskiej w województwie wydzielono 4 podregiony statystyczne: bialskopodlaski, chełmsko-zamojski, puławski i lubelski.

Stopa bezrobocia w województwie lubelskim wynosiła w czerwcu 2018 roku 7,9%. Statystyki przewyższają średnią dla kraju (5,9%), ale mimo tego sytuacja w regionie z roku na rok ulega poprawie. Dane statystyczne jasno wskazują, że wzrasta zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, a szczególnie w takich sekcjach jak zakwaterowanie i gastronomia, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz transport i gospodarka magazynowa.

Gospodarka województwa lubelskiego stale się rozwija, rosną płace i przybywa nowych firm. Większość podmiotów gospodarki narodowej działa w takich branżach jak handel, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe.

Województwo lubelskie z pewnością nie należy do czołówki najbardziej uprzemysłowionych rejonów kraju, ale jego mocną stroną jest rolnictwo. Ziemie są tutaj urodzajne, a produkcja rolnicza lubelskiego ma duży udział w produkcji na skalę krajową. Coraz popularniejsze staje się również rolnictwo ekologiczne. Poza tym Lubelszczyzna to rozwinięty sektor rolno-spożywczy, w tym cukrowniczy, warzywno-owocowy, mleczarski, młynarski oraz piwowarski.

Nie bez znaczenia dla tego regionu pozostaje zaplecze pszczelarskie i zielarskie, a także przemysł tytoniowy. Lubelskie to również rozwinięte górnictwo, przemysł chemiczny, drzewny, meblarski, metalowy i maszynowy. W rejonie tym znajdziemy kopalnie węgla kamiennego, a także cementownie, zakłady prowadzące sprzedaż materiałów budowlanych i uzdrowisko.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *