Parczew

praca w Parczewie

Parczew jest miastem województwa lubelskiego, znajdującym się w jego północnej części. Miasto to jest siedzibą powiatu parczewskiego, zamieszkałą przez 12 tysięcy osób i zajmującą powierzchnię równą 8,05 km2. Średnia wysokość zarobków w tym mieście kształtuje się na poziomie 2600 zł brutto miesięcznie.

Według informacji przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Lublinie, stopa bezrobocia powiatu parczewskiego w grudniu 2012 roku była wyższa o 1% od średniej stopy województwa lubelskiego i wynosiła 15,1%. Wśród bezrobotnych, najliczniejszą grupę stanowią osoby bez średniego wykształcenia oraz osoby długotrwale niezatrudnione.

Tempo rozwoju gospodarczego Parczewa Praca Parczew, wpływające na powstawanie nowych miejsc pracy, jest umiarkowane. Na obszarze miasta istnieje kilkaset podmiotów gospodarczych, związanych głównie z przetwórstwem warzyw i owoców, przemysłem szklarskim i handlem. Wśród istniejących przedsiębiorstw, największą grupę stanowią niewielkie zakłady prywatne. Do większych zakładów pracy znajdujących się w mieście, należy huta szkła gospodarczego oraz zakłady produkcji mebli, kabli, octu i musztardy.

Największe trudności w znalezieniu pracy w tym regionie mają młodzi, wykształceniu ludzie bez znajomości i doświadczenia zawodowego. W strukturze wiekowej, najmniej osób bezrobotnych znajduje się wśród osób, które ukończyły 50 rok życia.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *