Opole Lubelskie

praca w opolu lubelskim

Opole Lubelskie, siedziba powiatu opolskiego, to niewielkie miasto położone w zachodniej części województwa lubelskiego, oddalone od stolicy województwa o około 45 kilometrów. Liczba mieszkańców miasta wynosi blisko 18 tysięcy osób, a powierzchnia przez nie zajmowana to 15 km2. Gęstość zaludnienia w Opolu wynosi 587 osób/km2.

Pod względem poziomu bezrobocia, powiat opolski charakteryzuje się średnią stopą bezrobocia wyższą niż stopa bezrobocia dla całego województwa lubelskiego. Na koniec roku 2012 wynosiła ona 16%, a liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne wynosiła 4450 osób.

Powiat Opolski cechuje się typowo rolniczym charakterem, a dominującą gałąź gospodarki stanowi tam przemysł związany z przetwórstwem płodów rolnych, w którym pracuje większa część lokalnej społeczności. W powiecie funkcjonuje kilka znaczących zakładów przetwórstwa owoców, warzyw i chmielu, do grona których należą np.: „AGRICO” S.A. – Zakład Produkcyjny w Kluczkowicach, „APPOL” sp. z o.o. –  Zakład Przetwórstwa Owocowego w Opolu Lubelskim, „SOKPOL” – Koncentraty sp. z o.o. – Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Zagłobie, “JAAK” sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe w Zadolu oraz „TWARDZIK” sp. j. Chłodnia Owoców i Warzyw w Łaziskach.

Osoby poszukujące zatrudnienia na terenie Opola Lubelskiego mogą liczyć głównie na stanowiska związane z przemysłem spożywczym, budownictwem i handlem. Aktualne oferty pracy znaleźć można na Praca Opole Lubelskie, w lokalnym urzędzie pracy i prasie opolskiej (np. Kurier Lubelski).


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *