Lublin to największe polskie miasto po wschodniej stronie Wisły, będące stolicą województwa lubelskiego. Lublin jest miastem na prawach powiatu i siedzibą powiatu lubelskiego. Położony jest na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce. Miasto zajmuje powierzchnię 147 km2 i jest miejscem zamieszkania dla blisko 350 tysięcy osób.

Lublin, jako największe miasto województwa lubelskiego, charakteryzuje się jedną z najwyższych średnich płac w regionie. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tym mieście wynosi 3300 zł brutto. Ponadto, Lublin jest też miastem, w którym stosunek osób bezrobotnych do osób aktywnych ekonomicznie jest najniższy w województwie. W grudniu 2012 roku stopa bezrobocia w Lublinie wynosiła 10%. W strukturze wiekowej bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby pomiędzy 25 a 50 rokiem życia; nieco lepiej kształtuje się sytuacja osób młodych, a najniższe bezrobocie występuje wśród osób po 50 roku życia.

W Lublinie zarejestrowanych jest blisko 40 tysięcy podmiotów gospodarczych reprezentujących wszystkie gałęzie i dziedziny gospodarki. W strukturze przedsiębiorstw przeważają firmy prywatne oraz firmy z przewagą polskiego kapitału. Korzystna sytuacja na lubelskim rynku pracy Praca Lublin sprawia, że Lublin jest celem migracji zarobkowej coraz większej liczby osób. Na zatrudnienie w tym mieście mogą liczyć zarówno osoby wykształcone i mogące pochwalić się bogatym doświadczeniem zawodowym i wysokimi kwalifikacjami, jak i pracownicy fizyczni oraz niewykwalifikowana kadra robocza.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *