Lubartów

praca w lubartowie

Lubartów (Praca Lubartów) to nieduże miasto położone 23 km na północ od Lublina. Miasto jest siedzibą gminy Lubartów oraz powiatu lubartowskiego. Pod względem wielkości jest ono 10 miastem województwa lubelskiego; jego populacja wynosi 23 tysiące osób, a zajmowana przez nie powierzchnia to prawie 14 km2.

Powiat lubartowski jest kolejnym powiatem województwa lubelskiego, borykającym się z problemem bezrobocia. W styczniu 2013r. liczba osób bezrobotnych w powiecie wynosiła prawie 6800 osób, z czego najliczniejszą grupę stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Stopa bezrobocia w tym powiecie jest wyższa od średniej województwa i kształtuje się na poziomie 17,2%.

Tempo rozwoju gospodarczego Lubartowa jest niskie, ze względu na małą atrakcyjność inwestycyjną tego regionu, a prowadzone inwestycje mają głównie charakter lokalny, regionalny i wojewódzki. W Lubartowie działalność gospodarczą prowadzi prawie 2300 podmiotów gospodarczych, głównie sektora prywatnego. Jedynie 4 przedsiębiorstwa Lubartowa zatrudniają powyżej 250 pracowników. Pozostałe zakłady pracy to niewielkie firmy lokalne, dające zatrudnienie od kilku do kilkunastu osobom. W mieście zlokalizowane są zakłady przemysłu: spożywczego, szklarskiego, materiałów budowlanych, odzieżowego, metalowego, skórzanego, meblarskiego i zakłady drukarskie.

Trudna sytuacja na rynku pracy wiąże się z niewielką liczbą ofert zatrudnienia. Te zamieszczane na stronie PUP w Lubartowie dotyczą głównie stanowisk związanych z branżą usługową i pracami fizycznymi. Wśród najczęściej pojawiających się dostępnych stanowisk pracy są: przedstawiciel handlowy, sprzątaczka, pracownik gospodarczy, pracownik budowlany i specjalista do spraw sprzedaży.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *