Chełm to miast położone we wschodniej części województwa lubelskiego, oddalone od jego stolicy – Lublina – o około 65 km w kierunku wschodnim. Miasto zajmuje powierzchnię 35 km2, a liczba jego mieszkańców wynosi ponad 68 tysięcy. Chełm jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu chełmskiego oraz miastem na prawach powiatu.

Pod względem ilości osób bezrobotnych, zarówno powiat chełmski jak i miasto Chełm (Praca Chełm) należą do regionów województwa lubelskiego, charakteryzujących się najwyższą stopą bezrobocia. W grudniu 2012 r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 19,4%, a w mieście kształtowała się na poziomie 17,4%. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety, osoby młode i bez kwalifikacji zawodowych.

Na terenie Chełma zarejestrowanych jest ponad 5,7 tysiąca podmiotów gospodarczych, reprezentujących głównie sektor prywatny. Pod względem gospodarczym miasto stanowi cenny ośrodek przemysłowy regionu. Dominują w nim przemysł mineralny (Cementowy, szklarski, ceramiki budowlanej i betonów), odzieżowy, spożywczy, maszynowy, metalowy i chemiczny. Do największych zakładów pracy Chełma, zatrudniających setki osób, należą: Zakłady Meblarskie MEBLOTAP, Huta Szkła Marta oraz Spółdzielnia Mleczarska „BIOMLEK”.

Jak pokazują dane zgromadzone w analizie dotyczącej zawodów deficytowych i nadwyżkowych Chełma, na zatrudnienie w tym regionie mogą liczyć przede wszystkim osoby związane z administracją publiczną, handlem, budownictwem i przetwórstwem przemysłowym, a do zawodów deficytowych w mieście należą chemik, grafik komputerowy, informatyk, psycholog i logistyk.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *