Biała Podlaska

praca w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska jest miastem na prawach powiatu, znajdującym się w północno-wschodniej części województwa lubelskiego. Miasto jest siedzibą największego w województwie lubelskim powiatu –  powiatu bialskiego. Biała Podlaska zajmuje powierzchnię 46 km2 i jest miejscem zamieszkania dla 58 tysięcy osób. Od stolicy województwa lubelskiego – Lublina, miasto oddalona jest o ponad 120 km.

Na koniec 2012 roku stopa bezrobocia w Białej Podlaskiej wynosiła 16,4%, co stanowi wartość wyższą od średniej stopy bezrobocia dla powiatu bialskiego (15,9%) oraz dla całego województwa lubelskiego (14,1%) Praca Biała Podlaska. Wśród bezrobotnych, największy odsetek stanowią osoby młode do 25 roku życia oraz osoby niewykwalifikowane. Według informacji zebranych przez lokalny urząd pracy, do najliczniejszych grup zawodowych wśród osób bezrobotnych regionu należą: krawiec, pedagog, ślusarz, technik mechanik i technik ekonomista. W 2012 roku najwięcej ofert pracy udostępnionych przez PUP dotyczyło pracowników fizycznych: sortowaczy, robotników budowlanych, murarzy, sprzedawców, robotników gospodarczych i kierowców samochodów.

Na obszarze Białej Podlaskiej zarejestrowanych jest prawie 5,5 tysiąca podmiotów gospodarczych, z których tylko kilka stanowi duże przedsiębiorstwa i firmy, zatrudniające wielu pracowników. W strukturze przedsiębiorstw przeważają małe firmy sektora prywatnego, zatrudniające do 10 pracowników. Do głównych pracodawców regionu należy firma produkująca odzież – BIALCON oraz firmy związane z przemysłem rolno-spożywczym, na którym w znacznej mierze opiera się gospodarka powiatu.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *