Województwo Lubelskie krótka charakterystyka

województwo lubelskie krótka charakterystyka

Województwo lubelskie położone jest w południowo- wschodniej części naszego państwa. Jego powierzchnia obejmuje obszar 25 115 km 2 stanowi to 8% terytorium kraju. Warto zaznaczyć, iż Lubelskie jest trzecim pod względem wielkości województwem w Polsce.

Województwo lubelskie sąsiaduje z czterema innymi województwami. Od północy z województwem podlaskim, od północnego wchodu z województwem mazowieckim. Południowe granice województwa  stykają się w województwem podkarpackim, zaś jego kresy zachodnie graniczą z województwem świętokrzyskim.

Zwracając uwagę na podział administracyjny województwa, dostrzec można, iż w jego skład wchodzą zaledwie cztery miasta powiatowe. Ponadto wyodrębnia się 20  powiatów, 213 gmin, w których skład wchodzi  41 miast i aż 4116 miejscowości wiejskich.

Do największych aglomeracji województwa lubelskiego zalicza się Lublin, który jest jednocześnie stolica województwa i największym  ośrodkiem społeczno- kulturalnym. W Lublinie według przeprowadzonych statystyk jest zameldowanych 342 587 mieszkańców. Kolejne pod względem wielkości terytorium oraz liczby mieszkańców to Chełm (67 673 mieszkańców), Zamość (66 069 mieszkańców), Biała Podlaska (57 019 mieszkańców) oraz Puławy (48 781 mieszkańców).


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *