Rolnictwo w województwie lubelskim

rolnictwo w województwie lubelskim

Główną cechą województwa lubelskiego jest jego  rolniczy charakter.

Przewaga aglomeracji wiejskich  zmusza mieszkańców do podejmowania pracy związanej z pracą w gospodarstwie rolnym.

Zaledwie co drugi mieszkaniec tego województwa zamieszkuje tereny miejskie, powodem tego w głównej mierze jest stosunkowo mała ilość dużych miast świadczących konkretne zatrudnienie.

Ponadto rozwój miast w województwie lubelskim na tle innych województw przebiegał w dosyć wolnym tempie.

Zauważalny wzrost urbanizacji, a jednocześnie  uprzemysłowienie województwa  widoczne było w czasach PRL oraz w okresie podziału kraju na 49 województw.

Znaczące zmiany w zatrudnieniu mieszkańców województwa lubelskiego nastąpiły na początku XXI wieku. W tym okresie nastąpił spadek zatrudnienia w rolnictwie na rzecz przemysłu i usług.

Wbrew pozorom spadek zatrudnienia w rolnictwie nie wyeliminował go całkowicie. Stanowi ono jeden z najwyższych w naszym kraju, oferuje pracę wielu ludziom i wpływa na wzrost gospodarczy województwa.

Sprzyjające warunki naturalne, dobrej jakości gleba sprawiają, iż rolnictwo rozwija się tu w sposób bardzo intensywny. W okresie letnim i jesiennym gospodarstwa oferują pracę przy zbiorach wielu ludziom.

Lista produktów tradycyjnych województwa lubelskiego jest jedną z najdłuższych, zawiera bardzo wartościowe produkty, których naturalny skład przyciąga konsumentów.  Doskonałej jakości miody, smaczne nalewki, wykwintne mięsne wyroby i  przetwory są wynikiem ciężkiej pracy ludzi trudzących się rolnictwem w tym regionie.

Zauważalny jest również rozwój sfery turystycznej. Ukształtowanie terenu województwa lubelskiego, obecność lasów i parków narodowych wpływa na wzrost gospodarstw agroturystycznych, które swym gościom oferują wyżej wymienione produkty i bliski kontakt z naturą.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *