Dęblin

praca dęblin

Dęblin położony jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie ryckim. Geograficznie miasto leży w dolinie środkowej Wisły oraz w pradolinie Wieprza, na pograniczu Mazowsza, Podlasia i Małopolski, w regionie nazywanym Małym Mazowszem. Dęblin można zaliczyć do średnich miast województwa lubelskiego. zajmuje obszar 38,35 km2 (6,2% powierzchni powiatu), a liczba jego mieszkańców wynosi 17 976 mieszkańców (30,4% mieszkańców całego powiatu).

Stopa bezrobocia w Dęblinie od wielu lat rośnie i obecnie wynosi około 15%. Wśród bezrobotnych miasta Dęblin przeważają osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bez wykształcenia średniego, praca Dęblin.

Funkcja Dęblina od lat związana była przede wszystkim z obronnością kraju oraz z transportem kolejowym. Pozostała część gospodarki miasta pełniła z kolei funkcję uzupełniającą: handlową, usługową i oświatową. Głównymi pracodawcami w Dęblinie są jednostki budżetowe, w szczególności Wojsko Polskie oraz zakłady państwowe pracujące głównie na rzecz wojska. Zaliczają się do nich Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 (ok. 380 pracowników), Wojskowe Zakłady Inżynieryjne (ok. 360 pracowników) oraz Składnica Wojskowa Dęblin-Stawy. Ponadto, do grona większych pracodawców nie związanych z obronnością kraju należą:  AGBO (109 osób), Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (99 pracowników), szkoły gminne i przedszkola (420 etatów), Urząd Miasta (67 pracowników), Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DAREX” Dariusz Nawrotek, P.H.U.„Pierścień” – Piotr Kijek, „POLTOR” Spółka z o.o. i „KALNEX” Z. i W. Kalbarczyk Spółka Jawna. Z firm prywatnych największe znaczenie mają: Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ALLMIZ” Sp. z o.o. (66 pracowników) i Zakład Chemii Gospodarczej „SaneChem Handels” Sp. z o.o.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *