Alkohol w pracy i konsekwencje, które grożą po przyjściu do firmy pod jego wpływem

Niezależnie od zawodu, jaki wykonujesz w firmie w województwie lubelskim, nigdy nie powinieneś przychodzić do pracy pod wpływem alkoholu. Jest to bardzo niebezpieczne, a przy tym może również Ci grozić poważnymi konsekwencjami. Jakimi? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule.

Alkohol w każdym miejscu pracy jest absolutnie zakazany. Podobnie do firmy nigdy nie można przychodzić pod jego wpływem. Może to skończyć się tragedią, ponieważ pracownicy, którzy nie przestrzegają tych zasad stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych współpracowników. Często nie są w stanie realizować określonych zadań, które uprzednio zostały im powierzone.

Alkohol w miejscu pracy jest absolutnie zakazany

W razie sytuacji, w której pracownik przychodzi do firmy pod wpływem alkoholu, jego przełożony nie może go dopuścić do wykonywania obowiązków służbowych. Ponadto pracodawca może z powodzeniem sprawdzić stan jego trzeźwości. Co ważne, osoby, które pracują zdalnie również powinny być trzeźwe. Szef ma możliwość sprawdzenia tego. Jest to zatem nowość w przepisach.

Co jednak grozi pijanemu pracownikowi? Może to być notatka dyscyplinująca albo ustne upomnienie, które są najlżejszą formą kary. Kolejny krok to nagana z wpisem do akt, która jest bardzo źle widziana przez kolejnych pracodawców. Z kolei dość popularna jest również kara pieniężna, która nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia za jeden dzień pracy.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *