Wychowawca w placówce wsparcia dziennego w jastkowie


Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Wychowawca w placówce wsparcia dziennego w jastkowie
Miejsce pracy: Jastków
Numer: StPr/21/2178
OBOWIĄZKI:
• realizowanie zadań zgodnie z planem pracy świetlicy,• kierowanie i organizowanie pracą opiekuńczo – wychowawczą,• opracowanie diagnozy wstępnej nowoprzyjętych uczestników,• rozpoznawanie trudności, problemów i potrzeb wychowanków,• organizowanie zajęć stałych, okresowych, okazjonalnych wynikających z kalendarza oraz założeń projektu,• zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do spędzania wolnego czasu,• prowadzenie dokumentacji pracy placówki, dokumentacji związanej z realizacją projektu na stanowisku wychowawcy• systematyczna współpraca z rodzicami wychowanków, zespołem wychowawczym oraz specjalistami.Wszelkie informacje nt. naboru na stanowisko Wychowawcy w ramach projektu Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod linkiem:https://www.jastkow.pl/kariera/nabor-na-stanowisko-wychowawcy-do-placowki-wsparcia-dziennego-w-jastkowie-24927.htm
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne
Uprawnienia: PEDAGOGIKA SPECJALNA
Uprawnienia: PSYCHOLOGIA
Uprawnienia: PEDAGOGIKA


Wymagania inne:

Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo–wychowawczą lub studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kurs

Miejsce pracy:

Jastków


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 1 670 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Praca lubelskie