UX Designer


CORE Services operates on the market since 2010, we provide services to the largest institutions from the banking and financial sector, automotive, media industry, IT companies as well as dynamically developing software houses.


Currently, for our client we are looking for:

 

UX Designer
Miejsce pracy: woj. lubelskie

Localization: 100% REMOTE

 

Key Tasks and Responsibilities:
 • Creating and presenting design based on the overall design road map
 • Creating wireframes, prototypes, storyboard, user flows, etc.
 • Follow UX and UI trends
 • Collaborate closely with developers and UI/UX designers
Knowledge and Experience:
 • 2-3 year’s professional experience in designing mobile and web
 • applications, brand development and knowledge of motion design
 • Expert knowledge of current design trends and best practices for
 • mobile and web applications
 • Strong conceptual and visual skills and high communication and
 • presentation abilities
 • Skills in Sketch, Figma or similar prototyping tool and skills in Adobe
 • Creative Cloud (Illustrator, Photoshop)
 • An excellent understanding of design patterns and approaches across
 • different platforms: responsive web, native iOS and Android
 • Interest on good practices of UX usability and UI
 • Portfolio showcasing the above mentioned skills
 • Fluent in English, German language will we considered as a plus
We offer:
 • Long-term cooperation.
 • Attractive salary (based on your professional experience and technical skills).
 • Employment based on B2B contract.
 • Private healthcare – LuxMed, Medicover.
 • Dedicated administrative consultant.
Administratorem danych osobowych jest CORE SERVICES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (51-162) PRZY UL. JANA DŁUGOSZA60, KRS: 0000352373, NIP: 895 – 196 – 85 – 38, REGON: 021222856.
Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja zapytań wyysyłanych za pomocą formularza kontaktowego i udzielenieodpowiedzi. Okres przetwarzania trwa 3 lata od otrzymania wiadomości przesłanej za pomocą formularza. Celem przetwarzania danychosobowych jest również dochodznie roszczeń i obrona przed roszczeniami w okresie 10 lat od zakończenia współpracy. Przetwarzaniedanych osobowych jest niezbędne do celów wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowego realizowaniapłatności dla dostawców, dbania o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi.
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim, jak dostawcy usług IT (którzy świadczą usługidla CORE SERVICES SP. Z O.O.). W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do żądania dostępu,sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwrzania, a także do wniesienia sprzeciwu co doprzetwarzania Państwa danych i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podaniedanych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie niemożliwością obsługi zapytania wysłanego za pomocą fomularzakontaktowego i brakiem udzielania odpowiedzi.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie