Tłumacz języka chińskiego


Power Construction Corporation od China Ltd. Sp. z o.o.

PowerChina to jedna z największych grup budowlanych świata, która realizuje projekty zarówno w Chinach jak i za granicą. Głównym obszarem działania firmy jest sektor energetyczny, zasoby wodne i ochrona środowiska, inżynieria lądowa, budownictwo (infrastruktura kolejowa, metra, autostrady, lotniska i infrastruktura komunalna).

 

Aktualnie firma realizuje budowę suchych zbiorników przeciwpowodziowych.

Tłumacz języka chińskiego
Miejsce pracy: Międzyrzec Podlaski
Opis stanowiska:
 • Tłumaczenie w językach: chińskim i polskim, pomocniczo angielskim;
 • Tłumaczenie dokumentów z różnych dziedzin;
 • Tłumaczenia ustne podczas spotkań, rozmów, negocjacji, w urzędach, delegacjach itp.
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: Sinologia lub inne;
 • Praktyczna znajomość języka chińskiego;
 • Płynna komunikacja w języku chińskim (w mowie i piśmie) weryfikowane na rozmowie;
 • Dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
 • Doświadczenie w tłumaczeniach ustnych i pisemnych.
Oczekujemy:
 • Dokładności, staranności, cierpliwości oraz dobrej organizacji pracy;
 • Bardzo dobra znajomość MS-Office lub podobnego oprogramowania;
 • Prawo jazdy kategorii B (mile widziane).
Oferujemy:
 • Praca w Warszawie (Head Office) oraz projektach S6 w Słupsku i S19 Międzyrzeczu Podlaskim;
 • Transport i zakwaterowanie;
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin (umowa o pracę lub B2B);
 • Bardzo dobre warunki finansowe;
 • Możliwość pracy w międzynarodowej, renomowanej firmie – światowy lider;
 • Przyjazną, profesjonalną atmosferę pracy;
 • Możliwość rozwoju.
Wysyłając swoją aplikację, proszę o wyrażenie zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Stecol Corporation (oddział w Polsce) dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych."

Państwa zgoda jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie, wysyłając e-mail na adres: rodo@powerchina.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych rekrutacjach:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Power Construction Corporation of China, Limited z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej, HAIDIAN DISTRICT PEKIN Chegongzhuang West Road no. 2 Yard 22 100048, PEKIN, działająca przez Power Construction Corporation of China, Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, Budynek C, 02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741938, REGON: 380851835, adres e-mail rodo@powerchina.pl, dalej zwanego „Administratorem”.Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: rodo@powerchina.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem współpracy

Państwa dane osobowe umieszczone przez Państwa w dostarczonym liście motywacyjnym lub CV takie jak: imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są niezbędne i konieczne w celu rekrutacji. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22 (1) Kodeksu Pracy.

Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego, czy zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek) jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, przeprowadzający proces rekrutacji oraz firmy z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia danych np. firmy informatyczne, księgowe lub kadrowe.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.

Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od wpłynięcia podania.

W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail: rodo@powerchina.pl

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Państwa dane nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie