Starszy technik


Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Starszy technik
Miejsce pracy: Lublin
Numer: StPr/21/2118
OBOWIĄZKI:
Udział w organizacji i tworzeniu pracowni analitycznych laboratorium materiałów pędnych i smarów. Przeprowadzenie badań fizjochemicznych produktów naftowych, nadzór nad wyposażeniem stosowanym w laboratorium, udoskonalanie procesów badawczych oraz opracowywanie działań umożliwiających wdrożenie systemu zarządzania jakością. Opracowywanie dokumentacji technicznej systemu zarządzania jakością. Instalowanie, wdrażanie i dopuszczanie do eksploatacji i użytkowania nowego wyposażenia. Wprowadzanie nowych metod badań. Praca w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne, kierunek: technologia chemiczna
Język: angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
Uprawnienia: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Uprawnienia: dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excell)
Uprawnienia: praktyczne wykonywanie badań w oparciu o znormalizowane metody badawcze
Uprawnienia: znajomość zagadnień z zakresu metrologii i wzorcowania
Uprawnienia: znajomość zagadnień normy PN-EN ISO17025
Uprawnienia: komunikatywność, pomysłowość, umiejętność pracy w zespole.
Uprawnienia: brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w laboratorium chemicznym.

Miejsce pracy:

Lublin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 650 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

Praca lubelskie