Starszy specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 71228

Warunki pracy

Czynności na stanowisku pracy wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera (powyżej 6 godzin na dobę) oraz innych urządzeń biurowych.


Praca wykonywana jest w budynku Komisariatu VII Policji w Lublinie przy ulicy Wyżynnej 18, usytuowanym na parterze budynku. Budynek jest wyposażony w windę, szerokości korytarzy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, łazienki są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, dostęp do budynku z poziomu terenu.

Zakres zadań

 • Administruje systemy teleinformatyczne funkcjonujące w Wydziale
 • Wprowadza do bazy KSIP rejestracje procesowe o charakterze jawnym
 • Wykonuje analizy informatyczne z wykorzystaniem oprogramowania dedykowanego w ramach prowadzonych przez Wydział czynności służbowych oraz na zlecenie komend miejskich i powiatowych województwa lubelskiego
 • Konsultuje zagadnienia dotyczące teleinformatycznego aspektu postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale
 • Sporządza i aktualizuje plan szkoleń dla funkcjonariuszy Wydziału, wykaz kosztów dojazdów, sprawozdania ze stanu dyscypliny pracowników, wnioski o uprawnienia dostępowe do policyjnych systemów informacyjnych dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału, dokumentację dotyczącą organizowanych i odbywanych szkoleń
 • Prowadzi bieżącą ewidencję wyposażenia teleinformatycznego znajdującego się w komórce, wewnętrznego nadzoru i kontroli zainstalowanego oraz działającego na stanowiskach komputerowych oprogramowania
 • Bierze udział w komisjach powoływanych przez Kierownictwo Wydziału na przykład inwentarzowych, ewidencji sprzętu komputerowego
 • Wdraża nowe rozwiązania w systemach teleinformatycznych mających zastosowanie w tutejszej komórce organizacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi systemów informatycznych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie administracji systemami Windows i Linux, aplikacji biurowych i sieciowych
 • Analityczny sposób myślenia
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi policyjnych systemów informacyjnych oraz pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi policyjnych systemów informacyjnych oraz systemu STATYS
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie