Starszy specjalista


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Hrubieszów
Ogłoszenie o naborze Nr 133063

Warunki pracy

•   praca administracyjno - biurowa w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,
•   praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,
•   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
•   narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner;
•   praca na pierwszym piętrze, budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej
 • • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta
 • • ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta
 • • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej
 • • dokumentowanie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Powiatowej
 • • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej
 • • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta
 • • obsługa urządzeń małej poligrafii
 • • udział w komisjach powołanych przez Komendanta Powiatowego
 • • realizacja zadań obronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie