Starszy referent


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Puławy
Ogłoszenie o naborze Nr 76767

Warunki pracy


 • Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym - praca przy biurku i komputerze oraz dynamicznym - poruszanie się po terenie urzędu i poza nim.

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami, w tym przed monitorem ekarnowym powyżej 4 godz.

 • Permanentna obsługa klientów urzędu - kontakty bezpośrednie, telefoniczne oraz mailowe.

 • Wyjazdy służbowe związane z promocją ochotniczych form czynnej służby wojskowej, w tym w dni wolne od pracy, niedziele oraz na potrzeby prowadzonej kwalifikacji wojskowej.

 • Pomieszczenie zlokalizowane jest na parterze.

 • Trzykondygnacyjny budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: wydzielone miejsce na parakingu, zewnętrzny podjazd z poziomu parkingu, pomieszczenie higieniczno-sanitarne na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych; piętra niedostępne z uwagi na brak windy.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z naborem do szkolnictwa wojskowego, w szczególności kompletuje i przesyła wymaganą dokumentację do uczelni i szkół wojskowych, kieruje na badania lekarskie i psychologiczne
 • przetwarza dane osobowe objęte ewidencją wojskową w resortowych systemach teleinformatycznych
 • sporządza meldunki, sprawozdania i analizy z naboru do szkolnictwa wojskowego
 • bierze udział w akcjach promujących ochotnicze formy czynnej służby wojskowej
 • uczestniczy w kwalifikacji wojskowej jako przedstawiciel wojskowego komendanta uzupełnień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-biurowym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w zakresie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość oprogramowania biurowego MS Office, w szczególności Word i Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi SI Spirala-Zint, SEW on-line
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie