Starszy referent


Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 68974

Warunki pracy

Praca samodzielna, administracyjno – biurowa. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka. Pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze, dostęp przez klatkę schodową oraz windę. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych
 • Archiwizowanie akt spraw zakończonych i przekazywanie do Archiwum Zakładowego
 • Udostępnianie osobom upoważnionym dokumentów niejawnych oraz egzekwowanie zwrotu materiałów niejawnych do kancelarii tajnej.
 • Prowadzenie bieżącej kontroli przyjmowanych dokumentów w zakresie ich wykonania lub oznaczania
 • Dokonywanie odpowiednich adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych w związku z brakowaniem dokumentów niejawnych kategorii BC

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 742)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011r. Nr 288, poz. 1692)
 • Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. KGSG z 2011 r. Nr 17, poz. 56 z późn. zm.)
 • Sporządzenie jednego z wymaganych dokumentów pismem odręcznym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Czytelny charakter pisma
 • Umiejętność obsługi komputera z wykorzystaniem pakietów biurowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie