Starszy inspektor


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 86859

Warunki pracy


 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych

 • Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca z dokumentami, obsługa interesantów

 • Praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym

 • Brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i pomieszczeń sanitarnych

Zakres zadań

 • Współuczestnictwo w realizacji zadań polegających na organizacji wydarzeń promujących Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Wojewódzkiego Inspektora oraz Zastępców Wojewódzkiego Inspektora
 • Redagowanie strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu, przy współudziale innych komórek organizacyjnych Inspektoratu
 • Współuczestnictwo w opracowywaniu projektów dokumentów organizacyjnych Inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub 0,5 roku doświadczenia zawodowego w prowadzeniu spraw organizacyjnych w jednostce administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie