Starszy inspektor


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 84712

Warunki pracy


 • Praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych

 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym

 • Na stanowisku występują wyjazdy służbowe, z uwagi na charakter zadań może wystąpić konieczność pracy poza godzinami pracy w związku z udziałem w kontrolach oraz oględzinami miejsc zdarzeń/wypadków

 • Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B

 • Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed monitorem ekranowym

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca z dokumentami

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń a także udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 • Ustalanie wraz ze Społecznym Inspektorem Pracy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • Prowadzenie ewidencji okresowych badań lekarskich pracowników, przygotowywanie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp i p.poż
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnianych pracowników z zakresu bhp i p.poż
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, użytkowaniem i konserwacją sprzętu gaśniczego
 • Współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z zakładową organizacją związkową przy: a)podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, b)podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • lub wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa
 • Znajomość ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu bhp i p.poż
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie