Starszy inspektor


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 80178

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych powyżej 4 godzin dziennie

 • Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej

 • Praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach Inspektoratu

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym

 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego

 • Zabudowę Inspektoratu w Lublinie stanowi budynek administracyjny wyposażony w wewnętrzną windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak windy lub podjazdu na zewnątrz budynku. Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • wystawia i rozlicza karty drogowe w Inspektoracie w Lublinie, nadzoruje wystawianie i rozliczanie kart drogowych w Delegaturach i dokonuje rozliczenia zużycia paliwa wszystkich pojazdów WIOŚ w Lublinie,
 • zapewnia realizację dostaw i świadczenie usług w zakresie zakupu, ubezpieczenia, mycia, badań technicznych, przeglądów okresowych i napraw samochodów służbowych, dostawy paliwa oraz wyposażenia biura,
 • prowadzi sprawy związane z zakupem biletów komunikacji miejskiej, wydaje bilety uprawnionym pracownikom, prowadzi ewidencję rozchodu biletów,
 • planuje wyjazdy samochodami służbowymi Inspektoratu, zgodnie z tygodniowym harmonogramem prac inspekcyjno-kontrolnych i dokonuje aktualizacji harmonogramu,
 • współuczestniczy w planowaniu wydatków miesięcznych, sporządzeniu zaangażowania środków finansowych na dany rok oraz przygotowaniu planu budżetu na rok następny,
 • bierze udział w przygotowaniu sprawozdań okresowych dotyczących zagadnień wchodzących w zakres działania Wydziału, w szczególności korzystania ze środowiska, emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • zastępuje pracownika sekretariatu podczas jego nieobecności,
 • prowadzi osobowy samochód służbowy i realizuje zadania przewozowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obsłudze administracyjno-technicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • znajomość przepisów dot. służby cywilnej
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • dobra znajomość obsługi programów komputerowych Word, Excel oraz sprzętu biurowego
 • znajomość przepisów kodeksu cywilnego
 • dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejetność zarządzania flotą pojazdów
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie