Starszy inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 47625

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
-praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
-praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
-większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów,
-stres związany z bezpośrednią obsługą klienta,
-zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
-praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
-brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
-brak oznaczeń dla osób niewidomych,
-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz ustalanie wysokości przyznanej rekompensaty,
 • przeprowadzanie dowodu z przesłuchań stron i świadków, a także przeprowadzanie rozpraw administracyjnych na zlecenie innych wojewodów w ramach pomocy prawnej oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania innych wojewodów dotyczących prowadzonych przez nich postępowań w sprawach o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP,
 • opracowywanie analiz i sprawozdań z zakresu zadań wykonywanych na wieloosobowym stanowisku pracy,
 • archiwizowanie dokumentacji stanowiącej akta sprawy zgromadzoną/wytworzoną na wieloosobowym stanowisku pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw: o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o gospodarce nieruchomościami, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • studia podyplomowe z wyceny nieruchomości,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku związanym z orzecznictwem,
 • wiedza w zakresie wyceny nieruchomości,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • asertywność,
 • sumienność,
 • dokładność,
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z klientami,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce w tym korzystania z orzecznictwa sądowego.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie