Starszy inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Opole Lubelskie
Ogłoszenie o naborze Nr 129695

Warunki pracy

-praca w siedzibie Inspektoratu,


-praca inspekcyjno-kontrolna poza Inspektoratem,


-obsługa komputera i innych urzadzeń,


-obsługa interesantów,


-kierowanie samochodem służbowym

Zakres zadań

 • kontroluje budowy i utrzymanie obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego
 • prowadzi postepowania administracyjne w zakresie właściwości nadzoru budowlanego
 • przygotowuje projekty decyzji, postanowień, pism, sprawozdań
 • przyjmuje interesantów, udziela wyjaśnień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praca w budownictwie
 • uprawnienia budowlane w dowolnej specjalności
 • prawo jazdy kat. B
 • w słuzbie cywilnej nie moze być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła słuzbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 paxdziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa pństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyc oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła sie przed 1 sierpnia 2972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie