Specjalista


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Puławy
Ogłoszenie o naborze Nr 83652

Warunki pracy


 • Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym - praca przy biurku i komputerze oraz dynamicznym - poruszanie się po terenie urzędu i poza nim.

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami, w tym przed monitorem ekaranowym powyżej 4 godz.

 • Permanentna obsługa klientów urzędu (kontakty bezpośrednie, telefoniczne oraz mailowe).

 • Wyjazdy służbowe związane z promocją ochotniczych form czynnej służby wojskowej, w tym w dni wolne od pracy, niedziele oraz na potrzeby prowadzonej kwalifikacji wojskowej.

 • Pomieszczenie zlokalizowane jest na parterze.

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

 • Trzykondygnacyjny budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: wydzielone miejsce na parkingu, zewnętrzny podjazd z poziomu parkingu, pomieszczenie higieniczno-sanitarne na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych, piętra niedostępne z uwagi na brak windy.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej
 • Przetwarza dane osobowe objęte ewidencję wojskową w resortowych systemach teleinformatycznych
 • Sporządza meldunki, sprawozdania i analizy z rekrutacji i naboru to terytorialnej służby wojskowej
 • Bierze udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej
 • Uczestniczy w kwalifikacji wojskowej jako przedstawiciel wojskowego komendanta uzupełnień
 • Bierze udział w akcjach promujących ochotnicze formy czynnej służby wojskowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-biurowym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość oprogramowania biurowego MS Office, w szczególności Word i Excel
 • Posiadanie kompetencji miękkich: radzenie sobie ze stresem i presją czasu, komunikacja, zespołowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi SI Spirala-Zint
 • Znajomość obsługi Sew on-line
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie