Specjalista


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 47591

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca techniczno-administracyjno z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
-praca w siedzibie urzędu / możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych);

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
-brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
-brak oznaczeń dla osób niewidomych,
-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszących.

Zakres zadań

 • instalowanie i aktualizowanie oprogramowania systemowego, użytkowego oraz specjalistycznego na stacjach roboczych,
 • konfigurowanie urządzeń pracujących w lokalnej sieci komputerowej (stacje robocze, drukarki, skanery, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych itp.),
 • zapewnianie pomocy pracownikom Urzędu w rozwiązywaniu problemów z codzienną obsługą sprzętu teleinformatycznego oraz pomoc w eksploatacji oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych,
 • konserwowanie i naprawianie sprzętu komputerowego,
 • wspomaganie prowadzenia szkoleń informatycznych przez osoby zajmujące specjalistyczne stanowiska informatyczne,
 • realizowanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze IT – praca na stanowisku serwisanta sprzętu komputerowego oraz przy wsparciu użytkownika końcowego,
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • biegła znajomość pakietów biurowych MS Office, OpenOffice, LibreOffice,
 • biegła znajomość konfiguracji i obsługi systemów operacyjnych MS Windows 7,8.1, 10,
 • znajomość budowy strukturalnych sieci komputerowych (okablowanie, elementy aktywne),
 • znajomość budowy komputerów typu PC, drukarek, skanerów i innych komputerowych urządzeń peryferyjnych,
 • znajomość języka angielskiego – czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • ukończone kursy z obszaru IT potwierdzone certyfikatem,
 • umiejętność obsługi systemów elektronicznego obiegu informacji,
 • umiejętność posługiwania się ePUAP, podpisem elektronicznym, profilem zaufanym.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie