Specjalista


Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 133005

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych
 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Bierze udział w postępowaniach kontrolnych i pokontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji i poczty
 • Przyjmuje i bierze udział w rozpatrywaniu skarg oraz wniosków o interwencję na działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz operatorów pocztowych, a także podejmuje interwencje w tym zakresie
 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji
 • Prowadzi filię archiwum zakładowego
 • Bierze udział w prowadzeniu działań w zakresie edukacji konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne oraz Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o ochronie konkurencji i konsumentów, Prawo przedsiębiorców, o prawach konsumenta, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz systemów telekomunikacyjnych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Znajomość zagadnień dot. konfliktu i przeciwdziałania korupcji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta / interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie