Specjalista ds. zamówień publicznych


Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Zamość
Numer: StPr/21/2884
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,- nadzór i przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,- udział w pracach komisji przetargowych powoływanych przez Dyrektora Szpitala,- przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,- dokonywanie analizy ofert pod względem braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu,- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej wraz ze wszystkimi załącznikami,- weryfikowanie zgodności opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych,- współpraca z zespołem radców prawnych i komorkami merytorycznymi,- sporządzanie niezbędnej korespondencji i dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Działu Zamówień Publicznych,- udzielanie komórkom organizacyjnym Szpitala wszelkich wyjaśnień w zakresie udzielania zamówienia publicznego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa komputera


Wymagania inne:

Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Miejsce pracy:

Zamość


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Praca lubelskie