Specjalista ds. spedycji


Colian Logistic to dynamicznie rozwijająca się firma wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Colian SA. Spółka Colian Logistic zajmuje się prowadzeniem kompleksowej logistyki dla marek: Solidarność, Goplana, Grześki, Jutrzenka, Appetita, Hellena a także klientów zewnętrznych z różnych branż.


W chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Specjalista ds. spedycji
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

 

Opis stanowiska:
 • Obsługa spedycji krajowej i (lub) międzynarodowej,
 • Pozyskiwanie i budowanie partnerskich relacji z Klientami,
 • Wypełnianie postanowień kontraktowych,
 • Nadzór nad samochodami i ładunkami,
 • Współpracę z kierowcami oraz podwykonawcami,
 • Stała optymalizację kosztów operacyjnych,
 • Administrowanie dokumentacją transportowo-spedycyjną,
 • Rozliczanie zleceń spedycyjnych.
Wymagania:
 • Wykształcenia średniego lub wyższego w obszarze logistyki, transportu, spedycji,
 • 2-letniego doświadczenia na tożsamym lub podobnym stanowisku,
 • Wysokich umiejętności analitycznych i umiejętności koordynowania wielu zadań,
 • Samodzielności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz szybkiego działania,
 • Znajomości giełd transportowych,
 • Prawa jazdy kat. B,
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym ( dla osób chcących rozwijać się w obszarze spedycji międzynarodowej).
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie oraz motywacyjny system premiowy,
 • Możliwość realizowania własnych pomysłów i wizji,
 • Pracę dynamiczną i pełną wyzwań,
 • Wsparcie szkoleniowe oraz mentorskie managerów i współpracowników,
 • Niezbędne narzędzia pracy (notebook, telefon komórkowy).
Przesłanie do Colian Logistic Sp. z o. o. dalej Administrator danych, danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colian Logistic Sp. z o. o. – dalej Administrator danych, z siedzibą w Opatówek 62-860, ul. Zdrojowa 1.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nami pod adresem:rodo@colian.com, lub nr tel: 62 590 33 46.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu:
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi związane z realizacją ww. celów w tym agencje rekrutacyjne, ale także dostawcy systemów informatycznych oraz inne podmioty z grupy kapitałowej Administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych.

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie