Specjalista ds. administracyjnego wsparcia produkcji przemysłowej (K/M)


Lider w branżach:
 • Energia odnawialna - ogniwa fotowoltaiczne
 • ­Budowa sieci telekomunikacyjnych, systemów łączności
 • Systemy przeciwpożarowe, projektowanie,
  montaż - instalacja, serwis
 • Telewizja CCTV, monitoring przemysłowy,
  systemy kontroli dostępu, monitoring komunikacyjny
Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista ds. administracyjnego wsparcia produkcji przemysłowej (K/M)
Miejsce pracy: Lubartów
Zadania stanowiskowe:
 • Wprowadzanie i analiza danych w systemie ERP (Impuls EVO) oraz plików około systemowych w obszarze produkcyjnym. Dbanie o aktualność i poprawność danych systemowych;
 • Monitorowanie i zlecanie działań na produkcji, w tym zakładanie i obsługa zleceń produkcyjnych w systemie ERP;
 • Porównywanie danych systemowych oraz stanu rzeczywistego produkcji;
 • Cykliczne raportowanie stanu zaawansowania poszczególnych zadań / zleceń produkcyjnych;
 • Przygotowanie danych do monitorowania wydajności maszyn produkcyjnych;
 • Analiza i minimalizacja ryzyka związanego z niedotrzymaniem terminów wykonania poszczególnych zleceń produkcyjnych;
 • Inicjowanie i wprowadzenie we współpracy z Kierownikiem produkcji zmian poprawiających efektywność produkcji;
 • Archiwizacja dokumentacji produkcyjnej zgodnie z wewnętrznymi przepisami firmy;
 • Codzienne uzupełnianie kart pracy pracowników działu produkcji przemysłowej. Weryfikacja listy obecności;
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników działu produkcji przemysłowej;
 • Tworzenie codziennych raportów dla każdego miejsca pracy na potrzeby ich codziennego, tygodniowego i miesięcznego przetwarzania;
 • Obliczanie miesięcznych potrzeb kadrowych – planowanie, harmonogramowanie;
 • Zapewnianie prawidłowej rejestracji zużyć surowców, opakowań;
 • Przetwarzanie różnic w zapasach i korygowanie poziomów zapasów po codziennym uzgodnieniu z Kierownikiem produkcji;
 • Przygotowanie zapotrzebowania na materiały oraz narzędzia do wykonania prac oraz ich zamawianie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, celem zapewnienia ciągłości produkcji. Współpraca z dostawcami produktów, półproduktów i materiałów;
 • Przygotowanie i wdrażanie specyfikacji materiałowej dla nowych produktów we współpracy z Technologiem produkcji;
 • Kontrola jakości produkcji (rozpatrywania reklamacji, śledzenia informacji w dokumentacji produkcyjnej);
 • Ścisła współpraca z innymi działami firmy.
Wymagania:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość programu Excel w stopniu co najmniej średniozaawansowanym;
 • Praktyczna znajomość modułu MRP - Produkcja systemu ERP Impuls EVO będzie bardzo dużym, dodatkowym atutem;
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego;
 • Sumienność, solidność, dokładność i rzetelność;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, zdolności organizacyjne, myślenie techniczne i analityczne;
 • Umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo;
 • Wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy – komputer, telefon;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.


Jeśli Twoje zgłoszenie zawiera dane wykraczające poza wymagane Kodeksem Pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) lub szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do CV dołącz klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach” Jeśli wyrażasz chęć wzięcia udziału w kolejnych naborach prowadzonych przez P.P.H.U. „ZALFON” Daniel Zalewski dołącz klauzulę o treści: „Wyrażasz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez P.P.H.U. „ZALFON” Daniel Zalewski przez okres najbliższych 6 miesięcy”
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie