Samodzielny referent do spraw kadr i płac


Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
Samodzielny referent do spraw kadr i płac
Miejsce pracy: Kurów
Numer: StPr/20/0938
OBOWIĄZKI:
Zakres czynności i obowiązków: kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, prowadzenie ewidencji czasu pracy zgodnie z wymogami kodeksowymi, urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji, ustalenie uprawnień do świadczeń pracowniczych, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac, rozliczanie czasu pracy, sporządzanie rozliczeń, zestawień i sprawozdań do ZUS, US, GUS, wystawianie dokumentów RP7, ZUS Z-3 itp., prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi: Urzędem Pracy ,ZUS, US, PFRON, GUS komornikami, obsługa potrąceń zgodnie z postanowieniami i wyrokami sądowymi ikomorniczymi, prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników w odzież roboczą i dki ochrony indywidualnej, prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników w posiłki profilaktyczne i napoje oraz środki ochrony indywidualnej, prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, funduszem emerytur pomostowych, opracowywanie projektów regulaminów związanych z pracą, z ZFŚS, sporządzanie na potrzeby Zarządu zestawień, raportów i analiz z zakresu spraw kadrowo-płacowych, inne prace zlecone przez przełożonych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Specjalista do spraw kadr (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze kadrowo płacowym bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, praktyczna znajomość obsługi programów kadrowo - płacowych, dobra znajomość programu MS Excel, umiejętność obsługi programu "Płatnik", dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, jedna zmiana 7-15

Miejsce pracy:

Kurów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 000 - 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Praca lubelskie