Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Puławy
Ogłoszenie o naborze Nr 117493

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko oświetlone światłem dziennym oraz sztuczny. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Siedziba Urzędu Skarbowego w Puławach znajduje się przy ul. Władysława Grabskiego 4
w Puławach i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada parking i podjazd przy wejściu. W budynku funkcjonują toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Stosuje przewidziane prawem środki egzekucyjne,
 • Wprowadza tytuły wykonawcze do systemu Egapoltax,
 • Opracowuje projekty orzeczeń i wniosków w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
 • Gromadzi i analizuje informacje o majątku zobowiązanych w celu skutecznego prowadzenia egzekucji administracyjnej,
 • Rozlicza uzyskane kwoty w wyniku zajęć oraz zleca przelewy celem przekazania kwot wierzycielom,
 • Poszukuje majątku zobowiązanego w terenie,
 • Przydziela i rozlicza pracę poborcy skarbowego w w przyporządkowanym terenie,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (za wyjątkiem Działu III)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego (Dział I, II)
 • umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia i argumentowania
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie