Referent


Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
Kierownik Granicznego Inspektoratu Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Dorohusk
Ogłoszenie o naborze Nr 106000

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu, -stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. - praca biurowa, wykonywana jest w budynku mieszczącym się na Przejściu Granicznym w Dorohusku, - infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, schody, - brak przystosowania budynku u dla osób niepełnosprawnych -praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, -praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, -narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner.


Proponowane wynagrodzenie ok.3 100 zł.

Zakres zadań

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i wysyłanie dokumentów, przedkładanie dokumentów do podpisu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w biurze,
 • redagowanie pism oraz przygotowywanie korespondencji na polecenie przełożonego,
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w biurze w celu wsparcia kierownika i pracowników inspektoratu,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z RWA, prowadzenie archiwum zakładowego w zastępstwie
 • ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników, sporządzanie grafików, list obecności, rozliczanie kart drogowych pojazdów służbowych.
 • skanowanie i archiwizowanie dokumentacji z weterynaryjnych kontroli granicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie kierunek administracyjny
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, MS office, przeglądarki internetowe itp.
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji, poświadczone odpowiednimi dokumentami,
 • znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub angielskiego,
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie