Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 98715

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych. Praca wymaga sprawności obu rąk. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Siedziba Izby Administracji Skarbowej w Lublinie znajduje się na ul. T. Szeligowskiego 24 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym w windę. Wejście główne przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informującej o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. W budynku funkcjonują toalety (jedna na każde piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


 


 


 


 

Zakres zadań

 • Sporządza dokumentację związaną z nawiązywaniem, trwaniem oraz ustaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym związanych z awansowaniem, przeniesieniem służbowym, a także rozwiązaniem stosunku pracy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Kieruje pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz prowadzenie ewidencji i analizy wydanych zaświadczeń lekarskich w celu wykonania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracowników.
 • Orzeka w sprawie wyłączenia naczelników podległych urzędów na podstawie art. 131 Ordynacji podatkowej lub art. 25 Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Obsługuje organizacyjnie i administracyjnie sprawy związane z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy Kodeks Pracy,
 • umiejętność współpracy i budowania prawidłowych relacji,
 • umiejętność skutecznej komunikacji i prowadzenie prawidłowej obsługi klienta,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie