Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 87921

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych. Praca wymaga sprawności obu rąk. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:


Siedziba Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej znajduje się przy ul. Prostej 19 i jest budynkiem posiadającym podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi odpowiedniej szerokości. Brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku. Budynek nie posiada windy.


 

Zakres zadań

 • Wprowadza i aktualizuje dane objęte zgłoszeniem rejestracyjnym, identyfikacyjnym i aktualizacyjnym w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych.
 • Archiwizuje dokumenty rejestracyjne, identyfikacyjne i aktualizacyjne zgodnie z obowiązjącymi przepisami prawa w tym zakresie w celu zapewninienia właściwego składowania i korzystania z zasobów danych ewidencyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz działów I – III, V i VII ustawy Ordynacja podatkowa,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie