Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 86656

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym. Brak wind i pochylni. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Sądowej 5 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Przyjmuje, analizuje i dokonuje podziału korespondencji wpływającej do Urzędu w celu zapewnienia zorganizowanego i sprawnego obiegu dokumentów w Urzędzie.
 • Rejestruje pisma i wybrane deklaracje w systemach komputerowych lub ewidencjach ręcznych w celu zapewnienia udokumentowanego obiegu pism w Urzędzie.
 • Przyjmuje i przygotowuje korespondencję do ekspedycji w celu zapewnienia sprawnego i właściwego jej nadania z Urzędu.
 • Udziela informacji oraz kieruje klientów do właściwych stanowisk pracy w celu ułatwienia im załatwienia spraw w Urzędzie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej,
 • znajomość przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy Ordynacja podatkowa (dział I, II, III rozdział 1, 2, 4, 7a, 9a, 10, IV rozdział 3a, 5, 15, 16), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • samodzielność, komunikatywność,
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie