Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 84829

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Sądowej 5 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 


 

Zakres zadań

 • Wprowadza dane szczegółowe z formularzy podatkowych do systemu komputerowego Poltax oraz dane z korekt deklaracji, dokonując anulowania przypisu lub odpisu w celu prawidłowego zarejestrowania dokumentu podatkowego.
 • Obsługuje i weryfikuje deklaracje elektroniczne w systemie komputerowym SPED w celu zapewnienia prawidłowej rejestracji tych dokumentów w systemie komputerowym POLTAX
 • Przygotowuje, podpisuje i wydaje zaświadczenia na wniosek podatników (o dochodzie, należnym podatku, o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej).
 • Obsługuje aplikacje i inne narzędzia informatyczne w celu prawidłowej, sprawnej i rzetelnej obsługi podatników np. SZD, SSP, SeRCe, eORUS, Aplikacja Urzędnika, e PUAP, Portal Podatkowy.
 • Przygotowuje pisemne odpowiedzi na zapytania z innych organów i instytucji objętych danymi z zaświadczeń np. z MOPR, ZUS, Urzędu Miasta w celu zapewnienia prawidłowych informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność i dokładność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • biegła umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie