Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Biłgoraj
Ogłoszenie o naborze Nr 84209

Warunki pracy

 


Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych. Praca wymaga sprawności obu rąk. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


            Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


            Siedziba Urzędu Skarbowego w Biłgoraju znajduje się przy ul. T. Kościuszki 78 w Biłgoraju i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest wyposażony w windy.


 


 


 

Zakres zadań

 • Kompletuje, ewidencjonuje i przekazuje do archiwum urzędu dokumenty.
 • Dokonuje przypisów i odpisów decyzji wydanych przez Naczelnika US, Naczelnika UCS i Dyrektora IAS.
 • Przygotowuje projekty decyzji w sprawach o określenia i ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów stawy Ordynacja podatkowa, ustaw dotyczących podatków dochodowych, ustawy o podatku VAT,
 • dokładność, sumienność i terminowość,
 • wnikliwość, rzetelność i odpowiedzialność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • biegła umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie