Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 83468

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Sądowej 5 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności analityczne i sprawdzające w celu zweryfikowania rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz terminowości składanych deklaracji i ich prawidłowości pod względem formalnym.
 • Obsługuje interesantów w sprawach podatkowych.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz innymi organami w celu zapewnienia informacji o podmiotach oraz prawidłowej realizacji zadań komórek i innych urzędów oraz dostarczanie materiału dowodowego.
 • Wprowadza do systemów informatycznych dane z poprawionych przez podatników zeznań podatkowych w celu utworzenia raportów i rejestrów.
 • Sprawdza informacje o dochodach uzyskanych poza granicami kraju w celu zweryfikowania obowiązku i prawidłowości opodatkowania na terytorium Polski.
 • Ewidencjonouje dane dotyczące prowadzonych spraw, czynności sprawdzających oraz dokumentów źródłowych w systemach informatycznych.
 • Prowadzi akta podatkowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpornosć na stres,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • biegła umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie