Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łuków
Ogłoszenie o naborze Nr 80418

Warunki pracy

Praca administracyjno- biurowa. Siedziba Urzędu Skarbowego w Łukowie znajduje się przy ul. Międzyrzeckiej 72A, budynek jest dwukondygnacyjny i nie posiada windy. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze w pokoju biurowym. Praca wymaga sprawności obu rąk. Praca wykonywana jest przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Kontakt zewnętrzny kilka razy dziennie oraz wyjazdy służbowe na szkolenia. Czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:


                Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

Zakres zadań

 • Wprowadza do systemu informatycznego dane zawarte w deklaracjach, zeznaniach oraz przetwarza dokumenty przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tworzy rejestr przypisów i odpisów w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych US.
 • Przyjmuje deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, wydaje druki i formularze oraz udziela niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu skarbowego w ramach bezpośredniej obsługi klientów.
 • Udostępnia informacji zawarte w elektronicznych bazach danych urzędu w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa w celu odpowiedzi na wnioski kierowane przez uprawnione przedmioty.
 • Wydaje zaświadczeń niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w celu realizacji wniosków złożonych przez klientów.
 • Dokonuje czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych, w szczególności w zakresie formalnej poprawności złożonych dokumentów oraz terminowości ich składania.
 • Wnioskuje o ukaraniu na podstawie Kodeksu karnego skarbowego sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych ujawnionych w toku pracy.
 • Przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Działy: I, II, VII i VIIIA;
 • obsługa komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • łatwość komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie