Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 77584

Warunki pracy

 


Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych. Praca wymaga sprawności obu rąk. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Siedziba Izby Administracji Skarbowej w Lublinie znajduje się na ul. T. Szeligowskiego 24 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym w windę. Wejście główne przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informującej o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. W budynku funkcjonują toalety (jedna na każde piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Weryfikacja wpływających do Izby dokumentów, które są podstawą wydatkowania środków publicznych (zgodność wystawienia dokumentu z obowiązującymi przepisami prawa).
 • Wprowadzanie do programu finansowo-księgowego prawidłowo wystawionych faktur, rachunków oraz innych dokumentów będących podstawą wydatkowania środków publicznych, •Weryfikacja oraz prowadzenie ewidencji zapotrzebowani składanych przez podległe jedności i komórki organizacyjne,
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz z jednostkami podległymi w zakresie weryfikacji prawidłowości i zasadności wystawienia wpływających dokumentów (faktur, rachunków, wezwań/postanowień komorników sądowych i innych), weryfikacja z zawartymi umowami, zamówieniami i wnioskami,
 • Współpraca z dostawcami towarów i usług w zakresie wystawianych faktur,
 • Weryfikacja oraz prowadzenie ewidencji zapotrzebowani składanych przez podległe jedności i komórki organizacyjne,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z archiwizacją dokumentacji
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • terminowość, samodzielność, inicjatywa,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • biegła obsługa komputera, w szczególności programu Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie