Referent


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 73477

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych w godz. 7.30-15.30, możliwe dyżury w poniedziałki w godz. 10-18

 • praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • praca w siedzibie urzędu, możliwe wyjazdy służbowe

 • praca związana z bezpośrednią, telefoniczną i mailową obsługą interesanta

 • stres związany z wykonywaniem zadań pod presją czasu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pokoju biurowym 2-osobowym na 1. piętrze, brak windy

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszącym


 

Zakres zadań

 • prowadzi i na bieżąco aktualizuje ewidencję wojskową w systemie informatycznym SPIRALA-ZINT
 • opracowuje bilans, sprawozdania, analizy oraz zestawienia statystyczne zasobów osobowych
 • przygotowuje zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej
 • przygotowuje duplikaty wojskowych dokumentów osobistych
 • zna i stosuje akty prawne, w tym zarządzenia, wytyczne, instrukcje, rozkazy dotyczące wykonywanych zadań służbowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytor tekstu)
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość SI SPIRALA-ZINT
 • Znajomość SI ARCUS
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie