Referent


Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Referent
Miejsce pracy: Parczew
Numer: StPr/24/0030
OBOWIĄZKI:
1. Przeszkolenie bezrobotnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych;2. Zapoznanie z Regulaminem Pracy;3. Przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych;4. Ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym;5. Kontrolowanie obiegu dokumentów oraz prawidłowości ich przechowywania w komórkach organizacyjnych;6. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum w Oddziale Regionalnym ARiMR;7. Sprawdzanie zgodności dokumentacji archiwum zakładowego ze spisami zdawczo-odbiorczymi;8. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;9. Wykonywanie innych prac zleconych przez opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, jak również kierownika biura.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe


Wymagania inne:

Wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu: obowiązkowość, dokładność.

Miejsce pracy:

Parczew


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie