Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 133029

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji ciała. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Charakter pracy wymaga wnikliwości, dokładności, dobrej organizacji pracy, terminowości i obowiązkowości.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Siedziba Urzędu Skarbowego we Włodawie mieści się przy ul. Rynek 9 we Włodawie. Jest to budynek dwupiętrowy, nie jest wyposażony w windę, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Analizuje zaległości podatkowe, wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzez podejmowanie działań informacyjnych, wystawianie i doręczanie upomnień oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych.
 • Ocenia i analizuje ryzyka dotyczące braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia, celem likwidacji zaległości podatkowych.
 • Księguje na kontach podatkowych przypisy/odpisy i wpłaty w celu prawidłowego rozliczenia należności podatkowych.
 • Weryfikuje zgodność zaliczek wykazanych w zeznaniach rocznych.
 • Wydaje postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty lub nadpłaty na poczet zaległości podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Ordynacja podatkowa – Dział I, Dział II – rozdział I, II, Dział III – rozdział I, IV, V, VIII, IX.
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie