Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łuków
Ogłoszenie o naborze Nr 130053

Warunki pracy

Praca administracyjno- biurowa. Siedziba Urzędu Skarbowego w Łukowie znajduje się przy ul. Międzyrzeckiej 72A, budynek jest dwukondygnacyjny i nie posiada windy. Stanowisko pracy usytuowane jest na  I piętrze w pokoju biurowym. Praca wykonywana jest przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.


Praca wymaga sprawności obu rąk. Praca wykonywana jest przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Kontakt zewnętrzny kilka razy dziennie oraz wyjazdy służbowe na szkolenia. Czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej.

Zakres zadań

 • Przeprowadza czynności sprawdzające niezastrzeżone do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych,
 • Przeprowadza badanie zasadności zwrotu podatku VAT,
 • Analizuje oświadczenia o stanie majątkowym z wyłączeniem oświadczeń majątkowych pracowników,
 • Przeprowadza analizy informacji sygnalnych,
 • Przeprowadza czynności analityczne i sprawdzające w odniesieniu do składanych dokumentów do Urzędu w celu sprawdzenia ich poprawności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - Dział I, V, Ustawa o podatku od towarów i usług - Dział I, II, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - Rozdział I
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie