Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole Lubelskie
Ogłoszenie o naborze Nr 129926

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych. Praca wymaga sprawności obu rąk Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


                Siedziba Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim znajduje się przy ul. J. Piłsudskiego 12  w Opolu Lubelskim i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Analizuje i bada zasadność zwrotu VAT.
 • Przeprowadza czynności analityczne i sprawdzające.
 • Przeprowadza analizę ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Analizuje oświadczenia majątkowe.
 • Realizuje zadania z zakresu wymiany informacji o Vat.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: Ordynacja podatkowa właściwość: organów podatkowych, wezwania, czynności sprawdzające. Ustawa o podatku od towarów i usług: zakres opodatkowania, odliczenia i zwrot podatku, dokumentacja.
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy i komunikatywność,
 • obsługa komputera;
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie