Referent prawny


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 115979

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


 Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Sądowej 5 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 


 

Zakres zadań

 • Wszczyna oraz prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawie czynów będących wykroczeniami lub przestępstwami skarbowymi w celu postawienia ich w stan oskarżenia bądź wymierzenia im kary grzywny w drodze mandatu karnego lub dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.
 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach określonych w ustawie o rachunkowości w celu postawienia ich w stan oskarżenia i zastosowania represji karnej.
 • Dokonuje oceny stanu faktycznego oraz kwalifikacji prawnej czynów w celu podjęcia decyzji o prowadzeniu dochodzenia, odstąpienia od prowadzenia dochodzenia lub odstąpieniu od wszczęcia postepowania.
 • Pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądem powszechnym.
 • Prowadzi ewidencję spraw karnych, karnych – skarbowych w programach komputerowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów w tym: Kodeksu karnego skarbowego. Kodeksu postępowania karnego, ustawy o rachunkowości,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zdolność negocjacji,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • działanie w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,
 • obsługa komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie