Psycholog


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Psycholog
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/2806
OBOWIĄZKI:
1.Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczestników CIS.2.Opracowywanie programu reintegracji społecznej zgodnie z potrzebami uczestników.3.Sporządzanie opinii psychologicznych określających sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy.4.Nadzór nad realizacją zadań zawartych w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego uczestników.5.Prowadzenie zgodnie z programem zajęć z zakresu reintegracji społecznej (warsztatów motywacyjnych, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, zajęć z psychoedukacji rodzinnej).6.Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w CIS w zakresie ewaluacji.7.Współpraca z MOPR i innymi instytrucjami
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: psychologia
Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne


Wymagania inne:

Wymagania dotyczące kandydata:1) Niezbędne:- obywatelstwo polskie,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- posiadanie nieposzlakowanej opinii,- wykształcenie: wyższe na kierunku psychologia- uprawnienia pedagogiczne 2) Pożądane:znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie działania Centrum, w szczególności ustawy o zatrudnieniu socjalnym doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych i porad indywidualnych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.umiejętność sprawnej obsługi komputera kreatywność, samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji,umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne)odpowiedzialność, komunikatywnośćdobra organizacja pracymile widziane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym odpowiedzialność społeczno-moralna, obiektywizm, dyskrecja, cierpliwość, odporność na stres, wysoki poziom empatii.KONTAKT W SPRAWIE OFERTY PRACY:- osobisty: ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie